Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Pra­wa i obo­wiąz­ki żegla­rzy regu­lu­je mnó­stwo prze­pi­sów. Trze­ba z nich wyłu­skać to, co doty­czy aku­rat cie­bie. Jeśli nigdzie nie zna­la­złeś odpo­wie­dzi na swo­je pyta­nie, zaj­rzyj do wła­ści­wych aktów praw­nych. Jest ich cał­kiem spo­ro, ale zamiesz­czam tu te naj­waż­niej­sze. Poda­ję też infor­ma­cje na temat tego, co dany akt regu­lu­je. Kli­ka­jąc w link, możesz pobrać plik.

 

Prze­pi­sy dla żegla­rzy:

 

  •  Roz­po­rzą­dze­nia

to akty wyko­naw­cze, czy­li szcze­gó­ło­wo regu­lu­ją zagad­nie­nia wska­za­ne w usta­wach, do któ­rych zosta­ły wyda­ne. To wła­śnie w roz­po­rzą­dze­niach naj­czę­ściej będziesz poszu­ki­wać kon­kret­nych infor­ma­cji  doty­czą­cych swo­ich obo­wiąz­ków i praw jako żegla­rza i arma­to­ra.

Lifebelt with blue paragraph on the white.

 

 

  • Usta­wy

 

Zobacz również

Tematyka: prawo dla żeglarzy, kodeks morski, ustawa o żegludze śródlądowej, żeglarstwo, blog prawniczy, blog żeglarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze

Paulina Poszytek - prawodlazeglarzy.pl

2017-06-28 15:01:00

Odpowiedź na pytanie znajduje się we wpisie ,,Co grozi za żeglowanie bez patentu?". Link do strony: http://prawodlazeglarzy.pl/co-grozi-za-zeglowanie-bez-patentu-2/. Jak będzie miał Pan silnik powyżej 10 KW to należy zrobić uprawnienia. Najszybciej będzie zrobić sternika motorowodnego. P.S. Jeśli mają Państwo bezpośrednie do mnie pytania proszę słać je na e-maila: adwokat@kancelariaposzytek.pl. Szybciej Państwo uzyskacie odpowiedź.

Ryszard Kłos

2017-04-02 22:54:47

Witam, Mam pytanie, jaką maksymalną moc silnika spalinowego może mieć ponton - 5 czy 10 KW - czytając przepisy w tym zakresie mam pewne wątpliwości. Pontony moje maja 3,2 i 3,7m długości - nie wiem czy to ma znaczenie ale podaje te wartości. Czy można liczyć na odpowiedź na maila z podaniem konkretnego przepisu ?

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com